Drukuj

Breslauer Sammlung

Muzeum zbiorów śląskich Breslauer Sammlung zostało powołane do życia w roku 1951 w nadreńskim mieście katedralnym. Podmiotem odpowiedzialnym jest od początków istnienia muzeum Federalne Stowarzyszenie Wrocławian (niem. Bundesvereinigung der Breslauer e.V.).

Kilka lat po jego założeniu miasto Kolonia objęło w 1956 r. patronat nad miastem Wrocławiem. Jego głównym wyrazem było utworzenie partnerstwa Kolonia-Wrocław. Dzięki tej instytucji zapewniono środki na działalność Breslauer Smmlung. Historyczne powiązania między Wrocławiem a Kolonią są liczne i Państwo, goszcząc na naszej stronie internetowej, mogą się o nich dowiedzieć z niej więcej.

Miasto Kolonia jako gmina była zawsze dobrym i troskliwym patronem. Dzięki wsparciu z środków publicznych można było stale powiększać zbiory Breslauer Sammlung i organizować liczne wydarzenia, poświęcone dawnej stolicy prowincji pruskiej na Śląsku.

Jednak nie tylko dla Breslauer Sammlung Kolonia stworzyła drugą ojczyznę. Powstały tu również struktury dla dawnych pracowników i urzędników administracji miasta Wrocławia. I tak częścią administracji Kolonii aż do lat siedemdziesiątych był tu, nad Renem "Punkt informacyjny dawnej administracji miasta Wrocławia". Wydział ten stworzono po to, by umożliwić dawnym pracownikom jednostek publicznych miasta Wrocławia wykazanie wobec władz federalnych w sposób łatwy i nieskomplikowany dzięki wglądowi w stare akta osobowe swoich praw emerytalnych i rentowych, nabytych przed rokiem 1945.

Breslauer Sammlung Köln nigdy nie zerwało ze swoją historią. W ciągu ostatnich lat, w wyniku politycznych zmian w Europie Środkowej i Wschodniej doszedł jednak nowy aspekt naszej pracy. Kontakty i wymiana z żyjącymi od 1945 r. we Wrocławiu Polakami zyskały na znaczeniu. Nie tylko chęć budowania mostów z naszym sąsiadem oraz szeroko pojętej działalności na rzecz porozumienia były motywacją pracowników Breslauer Sammlung do wybrania takiego kierunku działalności. Przede wszystkim zachwycała atmosfera otwartości i chęć partnerów z Polski do odkrycia i pielęgnowania niemieckiej historii Wrocławia w sposób pozbawiony uprzedzeń oraz wola aktywnego uczestnictwa w nadodrzańskiej metropolii jako Breslauer Sammlung Köln.

Jednoznacznym wyrazem otwartości, z którą wychodzimy sobie na przeciw, jest m.in. współpraca przy najróżniejszych wystawach w Rzeczpospolitej Polsce i w Republice Federalnej Niemiec. Najważniejszym punktem jest dla Breslauer Sammlung współpraca z Muzeum Historycznym Miasta Wrocławia i jego dyrektorem dr Maciejem Łagiewskim oraz Uniwersytetem Wrocławskim i tamtejszym kierownikiem Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Dr hab. Janem Harasimowiczem.

DBreslauer Sammlung Köln nie zapomina również o niemieckiej grupie etnicznej we Wrocławiu, liczącej obecnie około 3.000 osób, dlatego pielęgnuje stałe kontakt i wymianę z tamtejszym Niemieckim Towarzystwem Kulturalno-Społecznym (niem. Deutsche Sozial-Kulturelle Gesellschaft DSKG).

W ten sposób jesteśmy częścią kulturowej wymiany i współistnienia Polski i Niemiec oraz podkreślamy to, czym Kolonia i Wrocław były od lat i są po dziś dzień: dwoma miastami katedralnymi w sercu Europy, które nie potrafią nie działać wspólnie.

Breslauer Sammlung

Breslauer Sammlung w latach sześćdziesiątych


Breslauer Sammlung

Wnętrza w latach pięćdziesiątych/sześćdziesiątych


Breslauer Sammlung

Delegacja Breslauer Sammlung, muzeum Haus Schlesien i stowarzyszenia OMV partii CDU Kolonia we Wrocławiu podczas otwarcia Muzeum Historycznego Miasta Wrocławia na zamku miejskim Fryderyka II Wielkiego w kwietniu 2009 r.


Breslauer Sammlung

Przekazanie datków przez Breslauer Sammlung dla Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego we Wrocławiu podczas majówki 01 maja 2009 r. (od lewej: Irene Lipman, Tobias Körfer, Renate Zajaczkowska)