Drukuj

Partnerzy

W dzisiejszych czasach żadne muzeum nie mogłoby istnieć bez intensywnej współpracy z innymi pokrewnymi instytucjami. To samo dotyczy muzeum Breslauer Sammlung Köln. Choćby ze względu na naszą historię i pochodzenie regionalne jesteśmy zobowiązani do myślenia i działania ponad granicami kraju. Dlatego też nie dziwi fakt, że wielu naszych partnerów ma swoją siedzibę w Polsce.

Muzeum Miejskie Wrocławia

Intensywna i cenna współpraca z Muzeum Miejskim Wrocławia, mieszczącym się w odrestaurowanym zamku miejskim Fryderyka II Wielkiego, jest pielęgnowana od lat. Jest to możliwe zwłaszcza dzięki naszemu partnerowi we Wrocławiu, dyrektorowi muzeum dr Maciejowi Łagiewskiemu. W latach 2009 do 2011 Breslauer Sammlung przekazało Wrocławiowi na zasadzie użyczenia kilkadziesiąt eksponatów na wystawę związaną z historią miasta. Większość z nich wróciła do Kolonii na początku 2012 r. W przypadku niewielkiej liczby eksponatów termin ich użyczenia został umownie przedłużony.

Muzeum Miejskie Wrocławia
Sukiennice 14/15
50-107 Wrocław

Uniwersytet Wrocławski

Istotnym czynnikiem, na którym opiera się współpraca między Uniwersytetem Wrocławskim a Breslauer Sammlung Köln, jest wizyta polskich studentów w naszym muzeum. Obok tej już od lat pielęgnowanej praktyki w ostatnim czasie zrealizowano dodatkowe projekty. Należą do nich między innymi uroczyste obchody z okazji dwusetnej rocznicy utworzenia państwowego Uniwersytet pruskiego we Wrocławiu w roku 1811. Przedstawiciele Breslauer Sammlung byli obecni zarówno podczas sympozjum naukowego w październiku 2011 r. połączonego z wykładem, jak i podczas imponującej ceremonii miesiąc później, zorganizowanej w Auli Leopoldinie. Na początku grudnia 2011 r. w Kolonii zorganizowano głównie pod kierownictwem Breslauer Sammlung przy ścisłej współpracy z Uniwersytetem Kolońskim sympozjum naukowe i uroczystą ceremonię z tej samem okazji. Uczestniczyło w niej wielu profesorów Uniwersytetu Wrocławskiego w towarzystwie delegacji. Szczególne podziękowania za zaangażowanie należą się partnerowi po stronie polskiej, kierownikowi komitetu organizacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Janowi Harasimowiczowi.

Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław

www.uni.wroc.pl

www.muzeum.uni.wroc.pl (Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego )

Fundacja Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego

Wspólnie z Fundacją Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego (niem. Stiftung preußischer Kulturbesitz) można było w roku 2004 wzbogacić wystawę w Zamku Królewskim w Warszawie.

Hauptverwaltung Stiftung Preußischer Kulturbesitz
Von-der-Heydt-Str. 16-18
10785 Berlin

Fundacja Dom Historii Republiki Federalnej Niemiec

W 2005 r. Breslauer Sammlung przyczynił się dzięki swoim eksponatom do zorganizowania wystawy w Domu Historii w Bonn (niem. Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland) w ramach wystawy objazdowej "Ucieczka, wypędzenie, integracja".

Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
Willy-Brandt-Allee 14
53113 Bonn

Górnośląskie Muzeum Regionalne

Z Górnośląskim Muzeum Regionalnym (niem. Oberschlesisches Landesmuseum) w Ratingen-Hösl muzeum Breslauer Sammlung pielęgnuje już od wielu lat intensywne kontakty i ścisłą wymianę. Wzajemne wsparcie w ramach licznych wystaw jest tu rzeczą naturalną.

Oberschlesisches Landesmuseum
Bahnhofstraße 71
40883 Ratingen-Hösel

Muzeum Dom Śląski

Z muzeum Dom Śląski (niem. Museum Haus Schlesien) Breslauer Sammlung Köln było ściśle związane od początku istnienia nie tylko tematycznie. Istniały również wielorakie powiązania osobowe, które umożliwiały ciągłe wsparcie dotychczasowej współpracy. Federalne Stowarzyszenie Wrocławian (niem. Bundesvereinigung der Breslauer) jest jako osoba prawna członkiem stowarzyszenia prowadzącego Dom Śląski. Ponadto "Gabinet Wrocławski" w Domu Śląskim dzięki swej stałej ekspozycji zachęca do zwrócenia uwagi na pracę Breslauer Sammlung.

Dom Śląski regularnie pośredniczy w wizytach polskich grup studentów we wnętrzach Breslauer Sammlung Köln.

Haus Schlesien
Dollendorfer Straße 412
53639 Königswinter-Heisterbacherrott

Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne (DSKG) we Wrocławiu

Dobre kontakty z DSKG Wrocław istnieją już od dziesięcioleci. Wzajemne wizyty i wsparcie ze strony naszych niemieckich rodaków na miejscu, we Wrocławiu, okazały się nieraz w ostatnich latach pomocne dla Breslauer Sammlung. Często realizujemy również wspólnie projekty.

Deutsche Sozial-Kulturelle Gesellschaft in Breslau
ul. Saperów 12
53-151 Wrocław